Waar gaat jouw leven heen? 

Vooraleer echter hierover na te denken, wil ik je vragen om eerst eens hierover na te denken: Sommige mensen schijnen haast van het ene geluk in het andere te vallen, en van het ene succes in het andere, zelfs wanneer ze minder gekwalificeerd of intelligent lijken dan de meeste… terwijl anderen hard werken en veel afzien maar geen enkel blijvend succes behalen, hoe hard ze het ook proberen.

En wat denk je van deze: Sommige mensen hebben toegang tot zoveel geld, relaties en bronnen dat ze zelfs niet meer weten wat ermee te doen terwijl anderen hun hele leven proberen vooruit te komen door zichzelf op te leiden, meer tijd te investeren of  zoveel mogelijk anderen te dienen…  en deze blijven uiteindelijk toch blut, eenzaam en onvervuld overleven.

De echte vraag hier is: van welke groep wil je zelf deel uitmaken?

Mijn diverse trajecten van coachings, zowel in groep als persoonlijk, hebben allemaal tot doel om je te bevrijden van al jouw beperkende overtuigingen (je blauwdruk) en te leren optimaal gebruik maken van de universele wetten om zo uiteindelijk 90 tot 100 % van je tijd te leven met een grote vrijheid en een goed vervuld gevoel, zowel privé als zakelijk aangezien beide heel moeilijk te scheiden zijn.