didier-mental-coach-en-mentorMijn aanpak is fundamenteel een atypische methode tot grondige gedragsveranderingen op basis van mentale veranderingsprocessen. Het atypische eraan is dat er feitelijk geen vaste methode is omdat elke situatie en elk individu anders is en anders evolueert met allerhande meevallers en tegenvallers. Toch breng ik elke opdracht telkens tot het gevraagde resultaat met behulp van mijn brede achtergrond, scherpe heldervoelendheid, sterk oog voor details, gezond boerenverstand, grote flexibiliteit en jarenlange ervaring. De opdrachten situeren zich zowel binnen het bedrijfsleven als binnen privérelaties.

 

Dit alles doe ik via twee verschillende trajecten, of via een combinatie van beide.

1)    Ten eerste is er het traject van persoonlijke coaching.

Dit traject is bij mijn weten nog altijd uniek en verbluffend in zijn soort. Via regelmatige, individuele, gerichte contacten is dit traject bijzonder grensverleggend en altijd anders want helemaal op persoonlijke maat.

Hierbij waak ik erover om mezelf zo snel mogelijk overbodig te maken om de coachee helemaal zelfstandig het leven succesvol te laten verder zetten. Reeds na een paar dagen ervaart elke coachee opmerkelijke en ongekende veranderingen.

Slechts één maand persoonlijke coaching is dus al zeker een uitstekende keuze om een paar definitieve veranderingen te realiseren. Indien budget en tijd het toelaten, levert een traject van minstens drie maanden altijd meer op omdat dan diepe knopen of fundamentele situaties kunnen worden opgelost voor altijd. Het duurt immers minstens 28 dagen om diepgewortelde gewoontes of scheeftrekkingen te veranderen. De meest optimale blijvende resultaten bereik ik via trajecten van 6 tot 12 maanden. Lees hierover zeker een paar getuigenissen, die voor zichzelf spreken qua verbijsterende en blijvende resultaten.

2)     Ten tweede is er het traject in beperkte groepen.

Dit traject spreidt zich ofwel over diverse weken, ofwel over één tot drie weekenden, met tussenpozen. Hierin maak ik samen met mijn team de mensen eerst bewust van hun specifieke, reële knopen en uitdagingen. Vervolgens leer ik hen deze zaken volledig te aanvaarden om ze tenslotte te begeleiden tot het definitief verhelpen ervan.

Het vertrekpunt hierbij is dat alle deelnemers hun eigen tempo volgen en dus vanuit zichzelf, met behoud van de eigen authenticiteit, vele persoonlijke doorbraken en groei realiseren mét blijvend resultaat. Het is immers voor mij een erezaak om mensen ten alle tijde hun eigen zelfstandigheid en onafhankelijkheid te laten behouden, alsook om hen na een coachingstraject blijvend succesvol hun eigen leven te laten verder zetten. Na dit soort trajecten spreken deelnemers meestal over hun leven “vóór en na Didier”. Lees zeker de talrijke getuigenissen hierover.